Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

afbeelding van Comité Bezorgde Ouders en Grootouders
Comité Bezorgde Ouders en Grootouders  

We merken dat de druk op minister Crevits van Onderwijs groot is om ervoor te zorgen dat de handboeken minder stereotiep omgaan met de seksen man en vrouw. De lobbyisten voor de gendergelijkheid dringen hierop aan.

Maar wat is het probleem met stereotypen? Dat er uitzonderingen zijn, mannen en vrouwen die afwijken van de stereotypen, is niet erg. De uitzonderingen bevestigen de regel. Maar moet daarom de regel worden afgeschaft?

Sensoa heeft een pakket ‘vroegseksualisering’ voor kleuters uitgewerkt in hun werkboek, hoofdstuk 2, ‘k Zag twee beren’.

Wij, ouders en grootouders, maken ons ernstige zorgen over de liberale ideologie die aan onze kleuters van jongs af aan wordt doorgegeven. Het is niet de taak van de Staat om een gekleurd waardenkader bij te brengen.